YOGA, LÀM BÁNH & SỰ TẬP TRUNG

Yoga, làm bánh và sự tập trung, nghe hơi lủng củng nhỉ. Mình nghĩ mãi mà không kiếm được cái tiêu đề hay hơn nên thôi cứ để như thế vậy hì hì.😁 Đây lại là một bài viết khá “chill”, đơn giản để ghi lại một số điều mình học được gần đây. Đợt…

Read More