BOSTON – PHẦN 2: CÀ PHÊ Ý

Tiếp tục của phần 1, bài viết này sẽ giới thiệu thêm một thức uống đậm chất Ý và những câu chuyện bên lề về văn hoá. Nhân vật hôm nay không ai khác đó chính là cà phê Ý ☕️ Hương vị cà phê Ý thì khỏi phải bàn vì được cả thế giới biết…

Read More