TIRAMISU

Tiramisu từng là một món cực kì “hot” lúc mình còn ở Việt Nam. Mình nhớ lúc đó người người nhà nhà đều học làm Tiramisu, ra tiệm bánh thì ai cũng muốn thử món này. Thiệt ra khi đó mình cũng không có nhiều hứng thú với món này lắm, chắc là do nơi…

Read More