[B2B – LBM] Tập 6: Làm bột cái – Pre-fermentation

Xem các nội dung trước ở đây Ở tập 1, mình đã giới thiệu những loại bánh mì cơ bản và một trong số đó là Lean Dough hay bánh mì kiểu “diet”. Chúng ta cũng đã biết về các bước chính trong quá trình làm bánh mì, nhưng làm sao để “nâng cấp” thành…

Read More